Op zaterdag 21 juli was het verzamelen geblazen voor de CD&V-kandidaten. Op het Heldenplein in Dendermonde werd de lijst met kandidaten voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen aan publiek en pers voorgesteld. Niet toevallig gebeurde dit op het nieuw aangelegde plein waarvan de inrichting symbool staat voor kindvriendelijkheid, duurzaamheid en zorgzaamheid met aandacht voor ondernemerschap en cultuur.

De lijst die lijsttrekker en huidig burgemeester Piet Buyse voorstelde is het resultaat van een grondige voorbereiding. De lijst die unaniem door het partijbestuur werd goedgekeurd kon rekenen op een bevestiging van 87% van de leden. Wie de lijst aandachtig bestudeert zal opmerken dat CD&V de deelgemeenten centraal stelt met een evenredige verdeling van kwalitatief sterke kandidaten per deelgemeente, zij zijn de vinger aan de pols voor het bestuur. Daarnaast maakt CD&V Dendermonde geen onderscheid in leeftijd, geslacht, overtuiging of geaardheid. Al jaren wil CD&V Dendermonde zo veel mogelijk mensen betrekken bij het beleid. Ook dit is zichtbaar in deze lijst.

Op de CD&V lijst staan de burgemeester, 6 schepenen, 8 gemeenteraadsleden en 3 OCMW-raadsleden, kortom een sterke ploeg mandatarissen. Deze worden aangevuld met een hele reeks nieuwe en talentrijke kandidaten. Deze krijgen van CD&V Dendermonde een prominente plaats op de lijst, zij zullen immers mee de toekomst van het beleid bepalen.

Het mag duidelijk zijn, met deze lijst geeft CD&V Dendermonde aan haar kiezers de boodschap dat elke inwoner in Dendermonde zijn waarde heeft. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten door niet te vertrekken uit een ik-jij verhaal, maar door te streven naar een verbindend WIJ-verhaal. Respect voor elkaar, de omgeving en onze aarde zijn daarin cruciale waarden. Deze sterke ploeg staat er garant voor dat dit ook in de volgde bestuursperiode zo zal blijven.