Dit is een van de belangrijkste realisaties van het stadsbestuur in deze bestuursperiode. Binnen het stadsbestuur werken wij aan de realisatie van het meerjarig beleidsplan ’20 stappen naar 2020’, waarin wij 5 grote thema’s naar voor schuiven: Duurzame stad, Ondernemende stad, zorgzame stad, veilige stad en dienstverlenende stad. Het zal u niet verwonderen dat deze realisatie van het Huis van het Kind – De Kroon vooral een illustratie is van het thema “Zorgzame stad” maar het is echt wel ruimer dan dat. 

het mag duidelijk zijn dat 'De Kroon' hier de ‘kers op de taart’ is van onze ambitie om als Dendermonde een kindvriendelijke stad te zijn. Wij hebben op 6 november 2016 dat label van ‘kindvriendelijke stad’ officieel in ontvangst mogen nemen omdat wij hebben kunnen aantonen dat wij in alle beleidsdomeinen aandacht tonen voor de rechten en het welzijn van kinderen en jongeren. Voor ons is kindvriendelijkheid een barometer voor een goed lokaal beleid. De lat voor het beleid leggen op het niveau van de kwetsbare burgers, in dit geval kinderen, maakt dat het beleid iedereen in ogenschouw neemt. De kind-toets is voor ons een sociale toets.
Dit Huis van het Kind is daarom een kers op de taart, want hier zijn kinderen, jongeren en ouders welkom voor alles wat met kinderen en opvoeding te maken heeft. En heel het gebouw en de dienstverlening zijn er op gericht om laagdrempelig en kindergericht te zijn.

Het is ook mooi dat enerzijds het OCMW en onze dienst onderwijs hier vertegenwoordigd zijn maar anderzijds ook een partner als Kinderfonds De Tondeldoos. Deze partners hebben de tools om armoedesignalen te kapteren en er iets mee te doen. Zij kunnen de oorzaken van de armoedesituatie achterhalen en deze oorzaken proberen aanpakken.

Dit zijn enkele voorbeelden van de grote thema's waarvan sprake, maar dit project kadert ook in ons beleid gericht op werk geven, een financieel gezonde gemeente zijn, gericht op synergiën tussen stadsdiensten en dit in een gezonde omgeving.