De examens en grote toetsen zijn afgelegd, onze Dendermondse jeugd kan genieten van de zomervakantie. Bij de start van het nieuwe schooljaar, zullen er opnieuw een pak kinderen klaar staan om met een gevulde boekentas naar school te trekken. België heeft echter één van de hoogste kinderarmoedecijfers van Europa: in Brussel groeien 4 kinderen op 10 op in armoede, in Wallonië 1 op 4 en in Vlaanderen 1 op 10. Ook op school is dat een harde realiteit. Schoolmateriaal is immers duur en voor een aantal mensen een te grote hap uit de gezinsportefeuille bij het begin van het schooljaar.

Vrouw & Maatschappij Dendermonde houdt daarom een inzamelactie van nog bruikbaar schoolmateriaal (herbruikbare boekentassen, rugzakken, pennenzakken, turn- en zwemzakjes, mappen, schrijfblokken, setjes kleurpotloden en stiften, slijpers, verfborstels, perforators, gradenbogen, …) om dit te schenken aan Kinderfonds De Tondeldoos. Dit jaar doen wij ook een speciale oproep voor laptops, voor de oudere studenten van de gezinnen van De Tondeldoos.

Wie gebruikt maar leuk schoolmateriaal heeft, kan dit komen afleveren op woensdag 22 augustus tussen 18 uur en 19.30 uur in de Mariakring, Kerkplein te Dendermonde. Wie die dag niet aanwezig kan zijn, maar wel wil bijdragen, geeft maar gewoon een seintje. Al het schoolmateriaal zal geschonken worden aan De Tondeldoos, die het zal verdelen onder de gezinnen. Met dit initiatief wil Vrouw & Maatschappij Dendermonde graag bijdragen aan de goede start van een nieuw schooljaar voor schoolkinderen uit kansarme(re) gezinnen en zo actief hulp bieden in de aanpak van kinderarmoede.