Het stadsbestuur heeft zijn plannen voor de komende jaren bekend gemaakt. Het is het resultaat van een moeilijke evenwichtsoefening die de inbreng van politici, ambtenaren en vooral ook met betrekking tot grote projecten de inbreng van vele inwoners en diverse groepen, tot een uitgebreid plan voor deze legislatuur bundelt. Om een evenwicht te krijgen tussen alle visies, deelgemeenten, in-en uitgaven werd uiteraard niet over één nacht ijs gegaan. Op 26 november hebben de bestuurders van onze partij samen met coalitiepartner NVA een bijzonder mooi plan gepresenteerd waarvoor wij onze bestuurders samen met het volledige schepencollege en het management van de stad willen feliciteren. Uiteraard is dit plan een voorstel dat zijn democratische weg nog vervolgt en op 11 december op de gemeenteraad zal besproken en gestemd worden.

Het meerjarenplan is een lijvig document, het volledige document en meer informatie kan u nalezen door hier te klikken. Het is niet onze bedoeling om hier alles te hernemen, maar wij willen er hier graag enkele punten uitlichten!

CD&V is blij dat het stadsbestuur gelooft in het belang van een levendig verenigingsleven waarbij mensen van alle gezindte mekaar ontmoeten. Het zorgt voor zuurstof in onze plaatselijke samenleving. Daarom juichen wij volgende voorstellen sterk toe:

 • Het verhogen van de subsidies aan verenigingen, feestcommissies met 10% à 15%
 • Het maken van een infrastructuurpot waaruit verenigingen die willen investeren in hun gebouwen kunnen putten
 • Wanneer we over verenigingen spreken, dan maken vandaag sportverenigingen daar een bijzonder belangrijk onderdeel van uit. We zijn dan ook blij dat er in Grembergen een nieuwe sporthal zal gebouwd worden, en dat de sportsite in Sint-Gillis een sterke uitbreiding zal kennen van bijna 5 hectare!
 • Daarnaast zullen verenigingen en individuele burgers meer dan ooit betrokken worden in het democratisch beslissingsproces door het invoeren van een participatietoets, een budget voor goede ideeën van burgers en meer participatie in overleg rond de mobiliteitsvraagstukken.

 

Het stadsbestuur wil zowel in het centrum als in de deelgemeenten onze stad aangenaam om leven maken zodat iedereen in groot Dendermonde een kwalitatief, goed en lang leven kan leiden.

 • In het centrum wordt in de toekomst het winkelen meer dan ooit een belevenis dank zij de grote investeringen in de 'remake' van de Oude vest en het uitrollen van een nieuwe visie op de ontwikkeling van ons kernwinkelhart.
 • Ook inzet op meer water en groen, de heraanleg van het Kerkplein, de investering in waardevolle historische gebouwen zullen ons stadscentrum nog aangenamer maken.
 • In de deelgemeenten wordt specifiek meer ingezet op groen en ontmoeting:
  • In Schoonaarde wordt de oude pastorie afgebroken en komt er een mooie groene zone waar het prettig vertoeven zal zijn
  • In Appels wordt de site van de oude gemeenteschool zo ingericht dat de plaatselijke gemeenschap er zijn profijt zal uit halen
  • In Baasrode zal het nieuwe woonzorgcentrum gerealiseerd worden.
  • In Oudegem zal een 4de lokaal dienstencentrum worden uitgebouwd en zal er een park worden aangelegd achter het parochiecentrum en in de pastorietuin.
  • in Sint-Gillis zal de begraafplaats ook worden aangepast naar een parkbegraafplaats, zoals in andere deelgemeenten een succes is gebleken.
  • In Mespelare zal gebruik gemaakt worden van grootscheepse werken om de inrichting van het dorpscentrum te verfraaien.
  • In het prachtige Vlassenbroek zal een mobipunt gerealiseerd worden waardoor toerisme, horeca en rustig wonen gecombineerd kunnen worden.
 • De kwaliteit van de sociale huisvesting moet ook de hoogte in, samen met het terugdringen van de leegstand. Dit alles moet er ook toe leiden dat wonen en leven in Dendermonde groener wordt.
 • Naast praktische aspecten wil de stad ook met een beleid op maat van de bewoners er voor zorgen dat mensen overal in Dendermonde in hun eigen buurt goed kunnen leven. Dit door de strijd aan te gaan tegen kinderarmoede, door gezinsondersteuning, door te zorgen voor warme wijken en door cultuur, opleiding en persoonlijke ontwikkeling toegankelijker te maken en als verbindend element te gebuiken.
 • Mobiliteitsproblemen worden door enkele ingrijpende wegenwerken verzacht. Fiets- en voetpaden blijven prioritair, maar ook het grotere vervoer blijft hierbij niet in de kou staan.


CD&V Dendermonde is verheugd dat het stadsbestuur veel belang hecht aan de toekomst van onze stad, ook voor onze volgende generaties. Daarom willen wij samen werken naar een klimaatgezonde stad. Inzetten op circulaire economie, trage wegen, duurzame landbouwproductie en afvalvermindering zijn dan ook geen holle woorden in Dendermonde.  De ontwikkeling van het energieproject in de industriezone Hoogveld is daar ook een mooi voorbeeld van.  Tevens wil dit ook zeggen dat er wordt nagedacht hoe men in de toekomst de verdichting van de bewoning (o.a. via het bouwen van meer appartementen) kan verzoenen met voldoende landelijkheid, groene ruimten en mobiliteit. De ontwikkeling naar een Smart City kan ons ook hierin helpen.

 

Het stadsbestuur heeft dus vele plannen de komende jaren en dit allemaal realiseren kost geld, veel geld. Maar ook daar kunnen we met enige fierheid zeggen dat het schepencollege zijn huiswerk goed gemaakt heeft en, zoals de burger kan verwachten, als goede huisvader gewaakt heeft over de rekeningen. De stad zal deze legislatuur een bedrag van maar liefst 125 miljoen investeren, gespreid over investeringen in gebouwen (55 miljoen EUR), wegen en waterlopen (45 miljoen EUR) en diverse andere investeringen (25 miljoen EUR). Dit zonder belastingverhogingen of verminderingen van toelagen aan verenigingen etc. Sommige initiatieven werden ook zeer zuinig gebudgetteerd, maar bij een positieve evaluatie zal voor zulke projecten op termijn ook budget voorzien worden.

 
Dit alles leidt er toe dat ‘Samen - Straf - Stromen’ geen holle titel-woorden zijn. Met dit meerjarenplan zorgt het bestuur er voor dat alle inwoners zich echt thuis voelen in onze stad, als een verbonden gemeenschap in een zorgzame stad. Een stad die straffe keuzes maakt en die -ondersteund door nieuwe technologieën- een betere dienstverlening en welzijn kan aanbieden aan zijn burgers. Zo zal onze stad aan de Dender en de Schelde ook kunnen beleefd worden in het groen dat tot binnen de woonkernen wordt getrokken.