Aan de Bevrijdingslaan in Appels start Verko, onder leiding van voorzitter Dirk Abbeloos, wellicht in het najaar van 2019 met grote bouwwerken om de huidige composteerfabriek om te vormen tot een moderne installatie met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 37.000 ton GFT. Om de toekomst van deze bedrijfstak te blijven verzekeren, sluit Verko met de Wase buurintercommunales Ibogem (Beveren), IDM (Lokeren) en MIWA (Sint-Niklaas) overeenkomsten om hun ingezamelde hoeveelheden GFT en snoeihout de komende 20 jaar te verwerken.

Al bijna 40 jaar verwerkt Verko groente-, fruit- en tuinafval (GFT) tot compost die zich via nationale en Europese kwaliteitslabels onderscheidt van andere soorten compost. De huidige composteerfabriek die met unit I in 1996 en met unit II in 1998 werd gebouwd, is niet alleen boekhoudkundig afgeschreven, maar ook technisch aan vernieuwing toe. Modernisering is nodig om de installaties voor de volgende 20 jaar opnieuw bedrijfsklaar te maken, een complex en duur project waarin Verko met een geraamd bedrag van 18 miljoen euro fors investeert in de toekomst van het bedrijf.

Overeenkomst met Wase intercommunales

“Iedereen begrijpt dat we zeker moeten zijn van een constante aanvoer van GFT, anders is de investering niet rendabel”, licht Verko-voorzitter Dirk Abbeloos toe. “Alleen zijn we misschien te licht. Daarom zijn we verheugd dat intercommunales Ibogem, IDM en MIWA vertrouwen hebben in onze knowhow en opnieuw voor ons als partner kiezen voor de verwerking van hun GFT en snoeihout. Het is op basis van die contracten en onze eigen doelstellingen dat we de jaarlijkse capaciteit voor de nieuwe composteerinstallatie hebben vastgelegd op 37.000 ton GFT, groenafval en bermmaaisel en 7.500 ton snoeihout. Alle technische voorzieningen die nodig zijn om de fabriek te moderniseren, zijn geënt op dat vermogen. ”

Rijden op eigen geproduceerd biogas

Ter voorbereiding van het project voerde Verko met verschillende kandidaten een uitgebreide concurrentiedialoog om de mogelijkheden voor de vernieuwing van de composteerfabriek in kaart te brengen. Op basis van die resultaten kiest Verko voor een installatie met voorvergisting en de optie om het geproduceerde biogas om te zetten in elektrische stroom. Voor de realisatie van het project ontvangt Verko van de OVAM een subsidie van 1.500.000 euro. De productie van het biogas biedt op termijn ook mogelijkheden om de voertuigen van de intercommunale op het eigen geproduceerde gas te laten rijden. Het biogas dat in de nieuwe composteerfabriek zal geproduceerd worden, kan in de toekomst opgewerkt worden tot biomethaan dat de basis vormt voor gecomprimeerd biogas, afgekort CBG. Zo zou het huidige CNG-vulstation kunnen omgeschakeld worden naar een CBG-station dat werkt op hernieuwbaar biogas. Op die manier kan ook het verbruik van fossiele brandstoffen en aardgas nog meer gereduceerd worden. Zo kunnen de onze aangesloten gemeenten ondersteund worden bij het behalen van de klimaatdoelstellingen.