CD&V Dendermonde | De weg vooruit!

Onze Programmapunten

CD&V Dendermonde heeft de afgelopen weken en maanden via gesprekken met diverse groepen en in het eigen partijbestuur een concreet programma voor 2019-2024 uitgewerkt.

In wat volgt, schrijven we een aantal speerpunten neer die Dendermonde de komende jaren verder vooruit moeten helpen. Op een manier dat al onze inwoners er beter van worden. Dat is onze ambitie.

Wil je hierop reageren, klik op het icoon en deel jouw kijk op de programmapunten met ons!
 

jouw test

Een overzicht van onze relevantste programmapunten.

Ondernemen en middenstand

Onze stad moet in de toekomst nog aantrekkelijker worden voor ondernemers met innovatieve ideeën. Starters moeten de...

Lees meer
Duurzaamheid en milieu

Als wij onze aarde ook voor onze (klein)kinderen leefbaar willen houden, moeten wij daar ook op lokaal vlak volop wer...

Lees meer
Inspraak, communicatie en digitalisering

De stad moet organiseren wat nodig is en ondersteunen wat kan. CD&V engageert zich onze inwoners maximaal te stim...

Lees meer
Platteland en dorpskernen

Iemand die vandaag in de stad rondrijdt, merkt dat er in vele dorpskernen heel wat veranderd is. Deze inspanningen mo...

Lees meer
Wonen en openbare ruimte

Dendermonde is een aangename stad om in te wonen, maar een betaalbare woning vinden is soms een probleem. Onze woning...

Lees meer
Cultuur en sport

Onze ruimte moet creatief ingevuld kunnen worden om bestaande en nieuwe sportverenigingen te ondersteunen. Zowel ploe...

Lees meer
Veiligheid en mobiliteit

CD&V deelt het aanvoelen van velen: veiligheid is belangrijk. We hebben het dan over verkeersveiligheid, maar ook...

Lees meer
Sociaal, armoedebestrijding en gezondheid

We zijn er ons van bewust dat de toenemende vergrijzing en stijgende armoedecijfers de levenskwaliteit van te veel me...

Lees meer
Jeugd en onderwijs

De jeugd is de toekomst van Dendermonde. Dendermonde moet een stad zijn waar jongeren zich thuis voelen.

Dend...

Lees meer

… een stad in beweging, van en voor cultu(u)r(en)

Onze ruimte moet creatief ingevuld kunnen worden om bestaande en nieuwe sportverenigingen te ondersteunen. Zowel ploegsporten als individuele sporten verdienen voldoende aandacht. Waar nodig dient de infrastructuur te worden uitgebreid of omgevormd aan nieuwe sportnoden. G-Sport moet steeds mee voor ogen worden gehouden. Tai chi in het stadspark, boot camps langsheen onze zwembadsite: moet allemaal kunnen!

De bevolking van onze stad is divers. Ook het cultuuraanbod moet daarop inspelen met waardevolle culturele activiteiten voor alle doelgroepen. Zo is onze bibliotheek naast een uitleenpost voor boeken en muziek ook een ontmoetingsplaats voor verschillende activiteiten. Laagdrempelige ontmoetingen, waarbij cultuur, toerisme , middenstand en lokale verenigingen samengaan, willen we in de toekomst nog meer ontwikkeld zien. Sommige klassieke verenigingen hebben zich geheroriënteerd en slagen erin jonge en nieuwe mensen te betrekken. Daarnaast zoeken mensen elkaar op en stichten nieuwe verenigingen om samen cultuur en vrije tijd te beleven. Deze “bonden van gepassioneerden” verdienen de steun van het stadsbestuur, bvb. doordat ze gebruik kunnen maken van betaalbare infrastructuur.

We willen dat Dendermonde zich in de toekomst nog meer profileert als cultuurstad. Het belang van Dendermonde als toeristisch centrum kan nog verbeterd worden Het tot stand komen van hotelaccomodatie en andere overnachtingsmogelijkheden willen we stimuleren.

>> sportsites uitbreiden, ook voor nieuwe sporten;

>> inzetten op G-sport: logistiek, ondersteuning clubs, toeleiding;

>> ondersteuning van verenigingen en vrijwilligerswerk door verdere uitbouw van het Cultuurloket;

>> 1 centraal stadsmuseum voor Dendermonde, waar ons rijk cultureel erfgoed tot zijn recht kan komen;

>> verdere uitbouw van de UIT-pas.

left arrow Jouwmeningtelt right arrow
©CD&V Dendermonde | Algemene voorwaarden | 2021