CD&V Dendermonde | De weg vooruit!

Onze Programmapunten

CD&V Dendermonde heeft de afgelopen weken en maanden via gesprekken met diverse groepen en in het eigen partijbestuur een concreet programma voor 2019-2024 uitgewerkt.

In wat volgt, schrijven we een aantal speerpunten neer die Dendermonde de komende jaren verder vooruit moeten helpen. Op een manier dat al onze inwoners er beter van worden. Dat is onze ambitie.

Wil je hierop reageren, klik op het icoon en deel jouw kijk op de programmapunten met ons!
 

jouw test

Een overzicht van onze relevantste programmapunten.

Ondernemen en middenstand

Onze stad moet in de toekomst nog aantrekkelijker worden voor ondernemers met innovatieve ideeën. Starters moeten de...

Lees meer
Duurzaamheid en milieu

Als wij onze aarde ook voor onze (klein)kinderen leefbaar willen houden, moeten wij daar ook op lokaal vlak volop wer...

Lees meer
Inspraak, communicatie en digitalisering

De stad moet organiseren wat nodig is en ondersteunen wat kan. CD&V engageert zich onze inwoners maximaal te stim...

Lees meer
Platteland en dorpskernen

Iemand die vandaag in de stad rondrijdt, merkt dat er in vele dorpskernen heel wat veranderd is. Deze inspanningen mo...

Lees meer
Wonen en openbare ruimte

Dendermonde is een aangename stad om in te wonen, maar een betaalbare woning vinden is soms een probleem. Onze woning...

Lees meer
Cultuur en sport

Onze ruimte moet creatief ingevuld kunnen worden om bestaande en nieuwe sportverenigingen te ondersteunen. Zowel ploe...

Lees meer
Veiligheid en mobiliteit

CD&V deelt het aanvoelen van velen: veiligheid is belangrijk. We hebben het dan over verkeersveiligheid, maar ook...

Lees meer
Sociaal, armoedebestrijding en gezondheid

We zijn er ons van bewust dat de toenemende vergrijzing en stijgende armoedecijfers de levenskwaliteit van te veel me...

Lees meer
Jeugd en onderwijs

De jeugd is de toekomst van Dendermonde. Dendermonde moet een stad zijn waar jongeren zich thuis voelen.

Dend...

Lees meer

... een duurzame stad

Als wij onze aarde ook voor onze (klein)kinderen leefbaar willen houden, moeten wij daar ook op lokaal vlak volop werk van maken. CD&V wil de energiebesparende maatregelen die het huidige bestuur nam, ook in de toekomst verderzetten. De stad moet hier tegelijk voorbeeld en stimulator zijn. bijvoorbeeld door de eigen gebouwen energiezuinig of neutraal te maken, waar mogelijk door zonnepanelen te plaatsen. De deel-economie (o.a. autodelen, fietsdelen, …) verdient kansen en ondersteuning. Vele burgers zijn bekommerd om klimaat en milieu. Laten we hen dus - meer dan vandaag - betrekken bij initiatieven van transitie. De mogelijkheid om burgers te betrekken bij initiatieven, ja zelfs als aandeelhouder, willen we stimuleren.


>> onze groene en watergebonden troeven uitspelen: heraanleg van parken en water een plaats geven in onze binnenstad;

>> de strijd tegen zwerfvuil verder opdrijven;

>> de CO2-uitstoot in onze kernen moet zoveel als mogelijk worden verminderd, een extra zone 30 met trajectcontrole, een fietsstraat, etc.

>> extra ophaalrondes voor openbare vuilnisbakken via slimme detectiesystemen;

>> ondersteunen van deelsystemen voor zonne-energie en warmtenetten;

>> invoering van een duurzaamheidstoets bij beleidsbeslissingen;

>> verdere vervanging van openbare verlichting door LED-verlichting.

left arrow Jouwmeningtelt right arrow
©CD&V Dendermonde | Algemene voorwaarden | 2021