CD&V Dendermonde | De weg vooruit!

Onze Programmapunten

CD&V Dendermonde heeft de afgelopen weken en maanden via gesprekken met diverse groepen en in het eigen partijbestuur een concreet programma voor 2019-2024 uitgewerkt.

In wat volgt, schrijven we een aantal speerpunten neer die Dendermonde de komende jaren verder vooruit moeten helpen. Op een manier dat al onze inwoners er beter van worden. Dat is onze ambitie.

Wil je hierop reageren, klik op het icoon en deel jouw kijk op de programmapunten met ons!
 

jouw test

Een overzicht van onze relevantste programmapunten.

Ondernemen en middenstand

Onze stad moet in de toekomst nog aantrekkelijker worden voor ondernemers met innovatieve ideeën. Starters moeten de...

Lees meer
Duurzaamheid en milieu

Als wij onze aarde ook voor onze (klein)kinderen leefbaar willen houden, moeten wij daar ook op lokaal vlak volop wer...

Lees meer
Inspraak, communicatie en digitalisering

De stad moet organiseren wat nodig is en ondersteunen wat kan. CD&V engageert zich onze inwoners maximaal te stim...

Lees meer
Platteland en dorpskernen

Iemand die vandaag in de stad rondrijdt, merkt dat er in vele dorpskernen heel wat veranderd is. Deze inspanningen mo...

Lees meer
Wonen en openbare ruimte

Dendermonde is een aangename stad om in te wonen, maar een betaalbare woning vinden is soms een probleem. Onze woning...

Lees meer
Cultuur en sport

Onze ruimte moet creatief ingevuld kunnen worden om bestaande en nieuwe sportverenigingen te ondersteunen. Zowel ploe...

Lees meer
Veiligheid en mobiliteit

CD&V deelt het aanvoelen van velen: veiligheid is belangrijk. We hebben het dan over verkeersveiligheid, maar ook...

Lees meer
Sociaal, armoedebestrijding en gezondheid

We zijn er ons van bewust dat de toenemende vergrijzing en stijgende armoedecijfers de levenskwaliteit van te veel me...

Lees meer
Jeugd en onderwijs

De jeugd is de toekomst van Dendermonde. Dendermonde moet een stad zijn waar jongeren zich thuis voelen.

Dend...

Lees meer

... een stad met herkenbare dorpskernen en genietbaar platteland

Iemand die vandaag in de stad rondrijdt, merkt dat er in vele dorpskernen heel wat veranderd is. Deze inspanningen moeten verder gezet worden, ter versterking van de identiteit van dorpskernen. Daarvoor moet er oordeelkundig omgesprongen worden met de schaarse open ruimte in die dorpskernen. We willen blijven inzetten op aanplantingen van groen en bomen, zowel binnen openbare als particuliere ruimte. Binnen het stadscentrum zou het herinvoeren van meer water een verfraaiing van het stadscentrum betekenen.

Gelukkig beschikt onze stad nog over veel open ruimte en plattelandsgebied. Ook dat willen we koesteren en genietbaar houden. De landbouwers en hun bedrijven beschouwen wij als partners en wij willen een beleid dat garant staat voor een duurzame, toekomstgerichte ontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven. De korte keten tussen producent en consument mag nog meer onder de aandacht worden gebracht. De landbouwers in onze stad hebben een voldoende ruim aanbod om dit te ondersteunen. Duurzame landbouw leidt tot veilige en kwalitatieve voeding.

>> Volkstuintjes verdienen onze blijvende aandacht;

>> degelijk onderhoud van landbouw- en trage wegen om voetgangers en fietsers een waardig alternatief te geven;

>> aandacht voor de opvang van verwaarloosde dieren;

>> onderhoud voor diverse kleine landschapselementen;

>> ondersteuning en eigentijdse invulling van traditionele jaarmarkten en kermissen.

left arrow Jouwmeningtelt right arrow
©CD&V Dendermonde | Algemene voorwaarden | 2021