CD&V Dendermonde | De weg vooruit!

Onze Programmapunten

CD&V Dendermonde heeft de afgelopen weken en maanden via gesprekken met diverse groepen en in het eigen partijbestuur een concreet programma voor 2019-2024 uitgewerkt.

In wat volgt, schrijven we een aantal speerpunten neer die Dendermonde de komende jaren verder vooruit moeten helpen. Op een manier dat al onze inwoners er beter van worden. Dat is onze ambitie.

Wil je hierop reageren, klik op het icoon en deel jouw kijk op de programmapunten met ons!
 

jouw test

Een overzicht van onze relevantste programmapunten.

Ondernemen en middenstand

Onze stad moet in de toekomst nog aantrekkelijker worden voor ondernemers met innovatieve ideeën. Starters moeten de...

Lees meer
Duurzaamheid en milieu

Als wij onze aarde ook voor onze (klein)kinderen leefbaar willen houden, moeten wij daar ook op lokaal vlak volop wer...

Lees meer
Inspraak, communicatie en digitalisering

De stad moet organiseren wat nodig is en ondersteunen wat kan. CD&V engageert zich onze inwoners maximaal te stim...

Lees meer
Platteland en dorpskernen

Iemand die vandaag in de stad rondrijdt, merkt dat er in vele dorpskernen heel wat veranderd is. Deze inspanningen mo...

Lees meer
Wonen en openbare ruimte

Dendermonde is een aangename stad om in te wonen, maar een betaalbare woning vinden is soms een probleem. Onze woning...

Lees meer
Cultuur en sport

Onze ruimte moet creatief ingevuld kunnen worden om bestaande en nieuwe sportverenigingen te ondersteunen. Zowel ploe...

Lees meer
Veiligheid en mobiliteit

CD&V deelt het aanvoelen van velen: veiligheid is belangrijk. We hebben het dan over verkeersveiligheid, maar ook...

Lees meer
Sociaal, armoedebestrijding en gezondheid

We zijn er ons van bewust dat de toenemende vergrijzing en stijgende armoedecijfers de levenskwaliteit van te veel me...

Lees meer
Jeugd en onderwijs

De jeugd is de toekomst van Dendermonde. Dendermonde moet een stad zijn waar jongeren zich thuis voelen.

Dend...

Lees meer

… een stad waar ook het jonge (school)volk zich thuis voelt

De jeugd is de toekomst van Dendermonde. Dendermonde moet een stad zijn waar jongeren zich thuis voelen.

Dendermonde is een scholenstad en zal dat zeker nog lange tijd blijven. Het eigen gemeentelijk onderwijs moet een kwaliteitsonderwijs blijven. Initiatieven op het vlak van gezondheidspreventie en bevordering van kansen worden door de stad ondersteund en/of gecoördineerd. Uiteraard moeten we ook zorgen dat leerlingen van binnen en van buiten de stad op een veilige manier op school geraken.

>> Met het binnenhalen van het label “kindvriendelijke stad” is het werk nog niet af. Onze stad blijft een voortrekkersrol spelen op het vlak van een kindvriendelijk beleid. Deze aandacht voor kinderen worden beleidsoverschrijdend ( welzijn, onderwijs, omgeving...) ;

>> Dendermonde wil in de toekomst een kampplaats kunnen aanbieden voor jeugdbewegingen in de zomer;

>> onze jeugdverenigingen en jeugdhuizen worden verder ondersteund door het stadsbestuur. Nieuwe ideeën worden maximaal gesteund vanuit het stadsbestuur;

>> de bouw van de nieuwe scoutslokalen in Baasrode dient gefinaliseerd te worden. Op deze manier kan de Speelplaneet daar tijdens de zomer een vaste stek krijgen;

>> kwaliteitsvolle vakantieopvang voor kinderen en tieners blijft ook voor de vrijetijdsdiensten een belangrijke opdracht;

>> locaties voorzien waar jongeren tijdens de middag of na een schooldag kunnen samenkomen. Hierbij gaat het ook om binnenruimtes waar ze hun boterhammen kunnen opeten. Deze ambitie geldt eveneens ook voor de deelgemeentes;

>> het DMD-labs initiatief blijven ondersteunen en meer in de kijker zetten bij jongeren;

>> in de zomer moeten er voldoende activiteiten georganiseerd worden voor jongeren en kinderen;

>> de evenementenaanvraag moet vereenvoudigd en versneld worden en de stad moet een eenduidig antwoord geven;

>> jeugdverenigingen dienen financieel gesteund te worden voor kleinere uitgaven;

>> bijzondere aandacht gaat naar het afstemmen van schoolaanbod op de demografische ontwikkelingen in onze deelgemeenten.

left arrow Jouwmeningtelt right arrow
©CD&V Dendermonde | Algemene voorwaarden | 2021